lørdag, april 01, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 33


"Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, som røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydder?" (Høy 3,6) Av og til skulle jeg ønske det var mulig å formidle dufter på papir! For det er det hun gjør, bruden, dufter! Røken det her er snakk om handler om Guds herlighet. Den er et resultat av Den Hellige Ånds ild som brenner opp offeret som er oftret til ham: "Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Når skyen løftet seg fra tabernaklet, brøt Israels barn opp. Slik gjorde de på alle sine reiser. Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp, men ventet til den dagen når den løftet seg igjen. For Herrens sky lå over tabernaklet om dagen og om natten lyste den som ild, for alle Israels barns øyne på alle deres reiser." (2.Mos 40,34-38) I Åp 15,8 leser vi også om at røk og Guds herlighet hører sammen: "Og templet ble fylt av røk fra Guds herlighet og fra hans makt, så ingen kunne gå inn i templet..." 

"Se, det er Salomos bærestol med seksti krigsmenn omkring, av Israels krigsmenn." (Høy 3,7) 

Bruden er eskortert av seksti krigsmenn. Disse krigerne er Guds engler som er sendt av Gud til vår beskyttelse: "Om englene sier han: Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild...Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut i tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?" (Hebr 1,7 og v.14) Dette er en ekstravagant beskyttelse. Presidenter og statsmenn har som regel bare 20-30 livvakter rundt seg til enhver tid. Bruden har 60. Herren er i stand til å beskytte sin brud. På Salomos tid var det vanlig at bryllupsselskaper ble angrepet og plyndret. Du vil også oppleve å bli angrepet når du kjører med Herrens kongelige vogn. Men vær ikke redd, for Herren har sendt sine engler for å passe på oss: "Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han frir dem ut." (Salme 34,8) Og: "For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein." (Salme 91,11-12) 

Som en kuriositet kan jeg nevne at tabernaklet i ørkenen hadde 60 sterke stenger for å holde det oppe. 

Disse 60 englene står der med sverdet klart: "Alle er de væpnet med sverd, oppøvd i krig, hver med sverdet ved lend til vern mot nattens redsler." (Høy 3,8) "Dra seierrik fram i din herlighet," skriver en av Korahs barn i Salme 45,5 og legger til: "For sannhets skyld og for rettferdig mildhet! Din høyre hånd skal lære deg fryktinngytende storverk." Det er en misforståelse at vi står alene i kampen mot de onde makter. Bruden er gjort rede for strid, bruden har tatt på seg stridssko: "Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen." (Ef 3,10) Og: "For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus." (2.Kor 10,4-5)

fortsettes

Ingen kommentarer: