mandag, april 24, 2023

Mye akk - lite takk - et hjertesukk


Jeg savner vitnesbyrdene blant oss!  Vitnesbyrdene om hva Gud gjør. Tilbakemeldingene på bønnesvarene vi får. La meg gi deg to eksempler: For noen måneder siden skrev jeg at May Sissel og jeg ber for mennesker med ulike bønneemner hver onsdag, og at man kunne sende inn bønneemner til oss. Mange reageerte. Så har vi bedt hver uke. To har sendt tilbakemelding om bønnesvar. Om hvordan Gud på forunderlig vis har svart på bønn. Jeg er sikker på at det er mange flere som har fått bønnesvar. Hvorfor forteller de ikke om det, og på den måten ærer Gud? Jeg er også ansvarlig for et bønneforum på Facebook, for det kirkesamfunnet jeg er medlem av. Der deles mange ulike bøneemner, og ved noen sjeldne anledninger er det noen som avlegger et vitnesbyrd om at Gud griper inn.

Er det fordi bønnesvarene er få? Det tror jeg ikke. Hvorfor forteller vi da ikke oftere om Guds velgjerninger for oss? Det øker troen, Det skaper begeistring. Og, ikke minst, det gir Gud æren!

"Min sjel," skriver kong David, "lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn! Min sjel lov Herren, og glem ikke hans velgjerninger." (Salme 103,1-2)

Vår sjel får ddet godt når den taler om Herrens velgjerninger!

Lukas forteller historien om de ti spedalske. Alle ti ble helbredet av Jesus. Bare en kom tilbake for å takke. Du kan lese denne historien i Luk 17,11-19.

det er så talende det Jesus sier: "Var det ikke ti som ble renset? Hvor er da de ni? Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære, uten denne fremmede?"

Ingen kommentarer: