lørdag, april 15, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 40


 "Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud! Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, Med en av kjedene om din hals. Hvor fager din kjærlighet er, min søster, min brud! Hvor mye bedre er ikke din kjærlighet enn min. Og duften av dine salver er bedre enn alle velluktende urter." (Høy 4,9-10)

Her oppe i høydene uttrykker Brudgommen sin kjærlighet på nytt til bruden. Brudgommens hjerte er tilfreds. Det holder med et blikk fra brudens side og Brudgommen blir berørt. I all evighet har han lengtet etter sin brud. Nå forteller Han henne hva Han tenker om henne. Hun er det kjæreste Han har. 

Verden har enda til gode å se den glødende lidenskap Kongen har for sin brud. Hennes kjærlighet har simpelthen bergtatt hans hjerte. Nå har hun sagt 'ja' til Myrrafjellene, hun er villig til å omfavne korset og lidelsen. 

Sann endring og en varig endring av livene våre finner sted når vi berøres av kjærligheten. Det er ikke Guds strenghet som driver oss til omvendelse. Tvert om. Det er Guds godhet: "Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?" (Rom 2,4) 

Apostelen Johannes, som har fått tilnavnet kjærlighetens apostel hadde forstått dette: "Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skulle leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder." (1.Joh 4,9-10) Vi merker oss hvem som tar initiativet her. Når vi dras mot Gud, har Han allerede dratt i vårt hjerte. 

Men for Ham, er brudens kjærlighet det som griper Ham. Den er bedre enn vin.

fortsettes

Ingen kommentarer: