tirsdag, april 18, 2023

Bønnevekterne og proklamasjonen av Guds løfter


Bønnevekterne vil ha et strategisk ord lagt i munnen. Herren lover da å overskygge dem med sin hånds kraft. Fra dette salvelsesstedet vil ordene som er erklært plante Rikets frø i himmelen og finne hans vilje på jorden. Den vil kunngjøre for Sion-selskapet, "dere er mitt folk" og vinke dem til skjebnestedet. Som Jesaja sa: 

"Jeg er Herren din Gud som rører opp havet så dets  bølger bruser. Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Jeg la mine ord i din munn og dekket deg med min hånds skygge for å plante himmelen og grunnfeste jorden, og for å si til Sion: Du er mitt folk!" (Jes 51,15-16)

Herren ser etter et underdanig og lydig selskap av mennesker slik at han kan legge åpenbaringsord fra sitt hjerte inn i deres munn. Når de artikulerer dette budskapet fra en atmosfære av salvelsen, vil himlene bli etablert med åpenbaringen av Jesus Kristus og hans rike. Det som er etablert i himmelen vil bli åpenbart på jorden. En gruppe av kalte mennesker vil da begynne å tre inn i arven deres.

- Paul Keith Davis/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: