søndag, april 23, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos høysang, del 47


"Jeg lukket opp for min elskede, men min elskede hadde vendt seg bort. Min sjel var ute av seg selv over hans ord. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke." (Høy 5,6)

Hvor ofte har vi ikke følt at vi har gjort alt rett: vi har bedt, lest Guds ord, vi har søkt Hans nærvær, likevel synes Han å være fraværende. Våre bønner er ubesvarte, og vi kjenner på både frutrasjon og lengsel. Himmelen er taus. 

Dette er andre gangen Brudgommen blir borte for henne. Andre gangen hun leter etter Ham. Det viser bare at det ikke bare er en erfaring med sjelens mørke natt, men mange. Disse avgjørende periodene av våre liv, som kjennetegnes av Guds tilsynelatende fravær, oppleves ulikt avhengig av hvilken sesong vi er inne i. Intensiteten er også annerledes. 

Det er noe underlig dette: først kaller Han på henne, Han banker til og med på døren hennes og ber henne lukke opp for Ham, og når hun endelig er stått opp og har åpnet døren for henne, har Han forsvunnet! Dette er en erfaring mange som søker et djupere liv med Herren gjør seg. Dette er en del av sjelens mørke natt, hvor en virkelig lærer Gud å kjenne.                                                                        

For en side ved  Gud er at Han gjemmer seg! "Hvorfor drar du din hånd, din høyre hånd tilbake?", spør Asaf i Salme 74,11 og stiller det spørsmålet vi alle kjenner på. "Det er Guds ære å skjule en sak," slår kong Salomo fast i Ord 25,2. Profeten Jesaja gjorde seg denne erfaringen av Guds vesen: "Sannelig, du er en Gud som skjuler seg, du Israels Gud, du frelser!" (Jes 45,15) Jesus ble også borte for Josef og Maria, og Han skjulte seg for disiplene etter oppstandelsen.

Hvorfor er det slik? Det forstår vi ikke. Dette er en gåtefull side ved Gud. Gud er Gud, vi er mennesker.

Gud vil, på gitte tidspunkt, skjule sitt ansikt og nærvær fra den mest gudfryktige. Jeg anbefaler at du nå finner frem din Bibel og leser ordene fra Job 30,12-31

Gjennom disse 'sjelens mørke natt'-erfasingene kan vi se hva de djupeste lagene av våre hjerter skjuler og hva som er våre sanne motiver. 

fortsettes

Ingen kommentarer: