søndag, april 16, 2023

Bønnevektertjenesten i endens tid


Vekterne er spesielt forberedte åndelige krigere som fanger opp Herrens ønske og gjengir det til ham i form av salvet bønn. I likhet med Habakkuk inntar vektere sin plass på murene for å se hva Herren kan tale. Fra den informerte posisjonen vet Guds folk hvordan de skal svare Ham med effektiv forbønn/proklamasjon:

"På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål." (Hab 2,1)

Åpenbaringsbønn vil prege Menigheten ved tidens ende. Dette vil være bønner av laserlignende presisjon og klarhet. Foreningen av åpenbaring med forbønn genererer presist åndelig lys som vil trenge gjennom himmelen med kraft.

- Paul Keith Davis/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: