torsdag, april 27, 2023

Martin Lönnebo har gått hjem til Gud


Jeg tenkte på ordene fra 1.Mos 5,24 da jeg hørte at biskop Martin var hentet hjem til Gud: "Og Enok (Martin) vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg." Den lavmælte og stillferdige Martin Lönnebo, døde i går  - i påsketiden - 26.april, omgitt av sin familie, 93 år gammel. En av de flotteste opplevelsene jeg har hatt, var da jeg for noen år siden tilbrakte mesteparten av en dag sammen med den tidligere biskopen av Linköping og bror Roger, grunnleggeren av den økumeniske kommuniteten i Taize. Den dagen kommer jeg alddri til å glemme.

Biskop Martin var det vi kaller 'en vis mann'. Han hadde en fremragende formidlingsevne, både skriftelig og muntlig, en beder som dyrket stillheten og formidlet den, skaperen av både Lysgloben som nå brukes i de fleste kirker, Kristuskransen og forfatter en en rekke bøker om det åndelige livet. Hans bok: 'Veven', med undertittelen: 'Den store treningsboken for sjelen', har i perioder vært en daglig følgesvenn. 

I boken beskriver Martin Lönnebo Gud som veveren, og forteller om sin mor, en småbrukerkone fra en skogsbygd i Västerbotten, en åttebarnsmor, sliten og tapper, som den siste livskvelden hadde bedt inderlig for sine barn og barnebarn. Martin Lönnebo satt hos henne da hun døde. Når faren begynte å snakke om begravelsen i Kågedalens hvite kirke, ville han at sønnen skulle tale over Jes 28,12: "Nå rulles min livsvev sammen, de siste trådene skjæres over." Nå er trådene i veven Gud vevde i Martins liv skåret over, og skyttelen har blitt stille. 

Med Martin Lönnebo's død har kristenheten i Norden mistet en av sine mest markante åndelige skikkelser. Jeg lyser fred over biskop Martin Lönnebos gode minne, med disse to versene han selv skrev: 

"Som endeløse vidder og kjærlighetens dyp, som visdommens høyder og hellighets lys er lykken, er gleden hos Herren.

Som fossenes skumsprøyt, som storspovens sang, som hjemkomstens favntak med ømhet og smil er lykken, er gleden hos Herren."

Billedtekst: Legg merke til ikonet på veggen med speilet ved siden av. Vi er alle skapt i Guds bilde. (Fotograf ukjent)

Ingen kommentarer: