søndag, april 02, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 34


 "En bærestol laget kong Salomo seg av Libanonstrær. (bildet) Dets stolper laget han av sølv, dets ryggstø av gull, dets sete av purpur. Innvendig er den smykket i kjærlighet av Jerusalems døtre. Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag!" (Høy 3,9-11)

Salomos bærestol refererer til Salomos seier. En bærestol kan også oversettes 'seng'. En seng er noe, man oftest bruker om natten, mens mørket hersker. Men Salomo var likevel i stand til å være på sitt leie. Natten var absolutt ikke uten redsler, men tross det inntok han en hvilende stilling, uten frykt. "I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet," skriver Salomos far, kong David i Salme 4,9 og han gjentar i Salme 5,13: "For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde." 

Bærestolen eller sengen var omgitt av 60 helter, alle bevæpnet med sverd og alle opplært til krig. Som jeg var inne på i gårsdagens artikkel tenker jeg at dette er engler. Med denne beskyttelsen var Salomo rede til å møte nattens redsler. Det fantes ikke den fiende, som kunne overrumle Salomo! Midt i denne seiersro er de 60 engleheltene symbol på Salomos styrke, det vil si at hans styrke var stor nok til å ta kampen opp med en hvilken som helst fiende. 

Bærestolen eller sengen hadde en bærekarm. Dette var altså ikke en vogn med hjul, men en bærekarm som skulle bæres av noen. Dette bringer tankene over på Paktens Ark. Det måtte ikke brukes okser til å trekke den, men mennesker. Her bæres den av engler - krigere tilhørende Hærskarenes Herre. Den var dekket med sølv og gull. Sølvet og gullet og setet av purpur taler alle om den kongelige verdigheten den har som blir båret, i dette tilfellet bruden. 

Kronen det er snakk om representerer den lønn som er gitt Brudgommen og bruden. Det nye testamente nevner to slags kroner. Den ene står for herlighet og makt, den andre for glede: "For hvem er vårt håp, vår glede, vår hederskrans - om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme!" (1.Tess 2,19) Krone det refereres til her i Høysangen er en krone som står for glede, og som sådan kan den også stå for den, han ønsket å gifte seg med. At denne kvinnen var blitt gitt ham, sammenlignes med en krone, som fryder hans hjerte. Med andre ord bruden er Brudgommens lønn. Meningen er, at fra den dag av var denne kvinnen den mest kostbare kronen for Kongen.

fortsettes

Ingen kommentarer: