fredag, april 07, 2023

Noen tanker om Jesu bønneliv i Getsemane


Skal vi være helt bunn ærlige, så finnes det ingen bønnehelter, unntatt en! Jesus Kristus. Det finnes bare små, skrøpelige, troløse menn og kvinner overgitt til en nådig Gud. Våger vi å slippe tak i prestasjonen, og lar fasaden slå sprekker, er dette så befriende! 

Jeg har oppholdt meg en tid i de såkalte 'tjener-sangene', som vi finner i Jesaja-boken. Det er fire slike sanger: Den første finner vi i Jesaja 42, den andre i kapittel 49, den tredje i kapittel 50 og den fjerde i kapittel 52. Disse sangene handler om Messias, om personen og selve gjerningen til Jesus Kristus. Denne skjærtorsdagen, mens jeg har dvelt ved den kampen Jesus utkjempet i Getsemane, har jeg merket meg ett eneste ord fra den første av disse tjener-sangen: "Se, min tjener, som jeg støtter..."  en alternativ oversettelse er: "Se, Min tjener som Jeg holder oppe." (KJV 1611) 

Det er ingen som helst tvil i min sjel: Jesus er Gud kommet i kjød. La meg være så tydelig og så klar som mulig om dette. Men: idet at Gud ble menneske, la Han av seg, om du vil: kledde Han av seg, slik det beskrives i Kristushymnen i Fil 2,7: "... uttømte han seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse." King James fra 1611 oversetter dette slik: "... men Han gjorde seg til en uten anseelse."

Jesus er ikke bare Gud, kommet i kjød. Han er også et menneske. Han handlet som et menneske i kraft av Den Hellige Ånd. Bibelen forteller oss at Jesus er "den siste Adam" (1.Kor 15,45), og som den siste Adam kjempet Han for oss i sitt kjød, et kjød som var forgjengelig og skrøpelig.  Et kjød som kjente smerte, sorg, lidelse - og Hans Far holdt Ham oppe! Sønnen var helt avhengig av Faderen! Ga Ham styrke til å holde ut lidelsene. Gud kommet i kjød, kunne bli fristet til å gi opp, bli grepet av frykt og angst, kjenne på avmakt - en Faderen holdt Ham oppee.

Hvilken trøst dette gir meg i mitt bønneliv. 

Jeg lærer å be av mennesket Jesus Kristus!

Vi trenger en bror, ved Guds side, som vi synger med Lina Sandell, som er helt og sant menneske, og som er prøvd i ett og alt, dog uten synd. Det er Jesus Kristus. 

Jesus trengte å be, fordi Han er et menneske. La oss ikke glemme det,

Ingen kommentarer: