fredag, april 28, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 50

"Hva er din elskede framfor andre elskede, du vakreste blant kvinner?  Hva er din elskede fremfor andre elskede, siden de ber oss så inderlig?" (Høy 5,9)

Det er Jerusalems døtre som spør, og det er tydelig at de ikke har den ringeste peiling på hvem denne brudgommen er! De er intetanende om at Han er selve Brudgommen! Det de legger merke til er likevel den vakre Bruden. Det er noe ved henne som tiltrekker seg deres oppmerksomhet. Slik er Kristi brud, den har sin egen tiltrekkningskraft. Vi vitner ikke bare med våre ord, men med våre liv. De to må samsvare.

I de neste versene - 10-16 - er det Bruden som beskriver Brudgommen. Her kan vi merke oss noe veldig interessant: Når Bruden taler om Ham, er det for å tilkennegi sine sterke følelser hun har for Ham over for andre. I dette tilfellet, Jerusalems  døtre.  

Når Han derimot taler om henne, gjør Han deet med stor frihet, og sier henne uten forbehold, hvordan hun er. Det tror er fordi Han vil klargjøre, hvor glad og tilfreds Han er med henne. 

 På grunn av det spørsmålet Jerusalems døtre stilte fikk Bruden anledning til å fortelle om Ham som hennes sjel elsker. Dette var ingen tilfeldighet, men en gudfeldighet! Disse guddommelige øyeblikkene som gis oss, slik at vi helt naturlig og uanstrengt kan vitne om Herren. "Jesus lyser for et hvert menneske," sa Edin Løvås. Men så la Han til: "Men for noen mennesker lyser Han mer enn andre!" Hva mente Edin med dette? Jo, at enkelte er under støree påvirkning enn andre til ulike tider, Da gjelder det å bli ledet til de menneskene som er under sterkest påvirkning av Den Hellige Ånd. Og det er da gudfeldighetene finner sted! En nær og god venn av meg pleier å si til meg når vi møtes? 'Har du noe godt å si om Jesus?" Det er en flott anledning til å avlegge et personlig vitnesbyrd om hva Jesus virkelig betyr for oss!

Hva godt har så Bruden å si om Brudgommen?

Jo, hun beskriver Ham som: "Hvit og rød, utmerket fremfor ti tusen." (Høy 5,10) Dette minner meg om ordene til en av Korahs barn, fra Salme 45,3: "Du er den fagreste av alle menneskenes barn, nåde er utgytt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig." Det hebraiske ordet som er brukt for 'hvit' kan oversettes med: 'Et strålende lys'. Dette taler om Hans renhet, og viser hvor forskjellig Han er fra oss syndere. Hun sier ikke at Han er blek, men hvit og rød i betydningen at Han er full av liv og kraft. Det er lett å tenke på David som beskrives som rødmusset. 

Han kan ikke sammenlignes med hvermannsen fordi Han er utmerket fremfor titusener. Ordet 'fremfor' på hebraisk betyr: 'En som reiser et banner'. Kristus er som et banner reist blant titusener. Alles øyne er rettet mot Ham. 

Så fortsetter Bruden å beskrive Ham: "Hans hode er som det fineste gull. Hans lokker er kruset, svarte som ravnen." (Høy 5,11) 

Det fineste gull henviser til Hans guddommelige natur. Han er i besittelse av Guds liv og Guds herlighet: "For i ham bor hele guddommens fylde legemlig." (Kol 2,9) Hodet representerer Kristi herrevelde: "...skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus." (Ef 4,15) "Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham." (Kol 1,18-19)

At Hans lokker er svarte som ravnen, viser til Hans evige og varige kraft. 

fortsettes

Ingen kommentarer: