onsdag, april 26, 2023

Israel 75 år: Kall til å stride 19 dager i forbønn


I følge den jødiske kalenderen er det i dag ganske nøyaktig 75 år siden den jødiske sten gjenoppstod. Etter vår gregorianske kaleender skjedde det den 14.mai. Det er 19 dagers forskjell. Mens jeg satt i stolen min og funderte på dette, fikk jeg en sterk indre fornemmelse for at disse 19 dagene er en helt spesiell tid for å be for Israel.                                                                                                                

Ikke siden 14.mai 1948 har Israel vært i en større og mer alvorlig nasjonal krise enn nå. Ikke bare har de trusselen om utslettelse fra jordens overflate fra regimet i Iran, men det er økt spenningsnivå fra Libanon, terrorangrep fra Hamas og andre islamistiske grupper, men landet er også i ferd med å rives fra hverandre på grunn av indrepolitiske spenninger. Det er med andre ord farer som lurer og som truer fra absolutt alle hold og kanter.

En god venn av meg, som har en sterk profetisk salvelse, fikk for seg at han skulle se nærmere på tallet 75. Så du kanskje kjenner til har de hebraiske bokstavene tallverdier, og tallet 75 betyr: 

1. Å bli fetet opp (som i fetes opp til slakting).

2. Å kjempe og streve som i krigføring mot en motstander.

De gir oss noe å be over! Israel er i Guds hender, men vi er kalt spesielt til å be for Israel og Jerusalem. Det sier Guds oor klart og tydelig.

Det er ikke tvil i min sjel om at Jesus kommer snart i dag, og snart vil Løven av Juda brøle. Den kaller sammen forbederne til å ikke 'bare' be, men stride i bønn for Guds utvalgte folk. Og snart, meget snart vil det lyde et rop i natten: "S, brudgommen kommer! Gå ham i møte!" (Matt 25,6)

Ingen kommentarer: