torsdag, april 27, 2023

Til alle dere som ber for Norge og Norges grenser


NRK Brennpunkt sender for tiden en svært interessant og tankevekkende serie i tre deler som omhandler russisk etterrettning i Norden. Disse tre programmene burde være høyaktuelle for alle som ber for Norden, og spesielt landenes grenser og suverenitet. Jeg vil gjerne oppfordre alle de som ber for Norge og Norges grenser om å ta seg tid til å se dem. To av dem er allerede sendt, det tredje programmet gjenstår - men de finnes også i NRKs ukesarkiv. Serien finnes også her: https://tv.nrk.no/se?s=brennpunkt-skyggekrigen

Det er rikskringkasterne i Norden - NRK, SVT, YLE og DR - som har satt en gruppe gravejournalister på saken med å avdekke hvordan Russland driver spionasje i våre land. Gårsdagens episode handlet om russiske forskningsskip og trålere som opererer langs kystene våre, og som viser seg å ha bevæpnede vakter i kamuflasjeuniformer ombord og meget avvansert lytteutstyr. Gravejournalistene har fulgt noen av disse skipenes tokter til blant annet oljeinstallasjoner og vindparker, hvor disse skipene har oppholdt seg mistenkelig lenge.

Så min oppfordring til alle som ber for Norge - og Norden - er: se programmene. Det vil gi deg bedre bakgrunnsinformasjon til hvordan du kan  ber mer konkret og målrettet for landet vårt og våre naboland.


 Billedtekst: En av vaktene ombord på et russisk 'forskningsskip' fotografert av en av de nordiske gravejournalistene.

Ingen kommentarer: