torsdag, februar 22, 2018

Billy Graham blir vist den høyeste ære og anerkjennelse

Billy Graham blir ved sin død vist den høyeste ære, en ære som bare tilkommer amerikanske presidenter og særskilt utvalgte individer. Hans kiste skal plasseres i en helt spesiell bygning kalt US Capital Rotunda, fra 28. februar og frem til 1. mars. Siden denne svært spesielle æresbevisningen ble opprettet 1852 har kun 31 personer blitt tildelt denne æren. Andre personer som er blitt vist en slik ære er Abraham Lincoln, John F. Kennedy og borgerrettighetsforkjemperen Rosa Parks.

Billy Graham vil bli lagt i en helt enkel furukiste. På toppen av kisten vil det være et enkelt kors. Den enkle furukisten er laget av innsatte ved Lousiana State Penitentiary of Angola.

Hit til denne bygningen vil så alle som ønsker det få komme for å vise verdensevangelisten den siste ære.

Familien til Billy Graham fikk vite om denne æresbevisningen i dag.

Det er fantastisk å tenke på at en enkel evangelist og baptist blir vist en slik heder og ære. Så har da Billy Graham fått bety enormt mye for svært mange mennesker. Han har på mange måter vært hele Amerikas pastor.

Når jeg leser om dette kom jeg til å tenke på den profetien apostelen Paulus fikk: "Gå av sted for han er et utvalgt redskap for meg, til å bære mitt navn mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn." (Ap 9,15)

Det kan også sies om Billy Graham.

Ingen kommentarer: