onsdag, februar 21, 2018

Billy Graham hjemme hos Herren

Ved evangelist Billy Grahams død står vi ved et veiskille. Noen vil kanskje si at en epoke er over. Jeg tror ikke det. Vi trenger fortsatt evangelister. Det vil vi gjøre helt til Jesu gjenkomst. De er en gave til Kristi kropp. Det er Herren selv som har gitt oss dem.

Måtte Herren reise opp nye vitner, som er like djerve, troverdige, har like stor integritet, med en like sterk overbevisning om at Bibelen er Guds ord, og til å stole på.

Men det finnes likevel bare én Billy Graham. Han ble gitt til Kristi kropp for en tid som vår. Andre tider hadde sin George Whitfield, Charles Finney, Gispsy Smith, Evan Roberts, D.L Moody - bare for å nevne noen.

Vi hadde Billy Graham.

Jeg satt i styremøte i Nasjonalt Bønneråd på Grimerud da en venn av meg sendte følgende melding: Amerikas pastor er død.  Da ble det stille. Veldig stille. Beskjednen kom like før middag, så når vi kom sammen igjen startet vi med å takke Gud for Billy Graham. Grahams død kommer til å markert på bønnekonferansen når den tar til i morgen.

Vi kommer alle til å huske mannen med den store åpne predikant-Bibelen som sa gjentatte ganger:

BIBELEN SIER.

Det var utvilsomt Billy Grahams store styke. Hans overbevisning om at Bibelen er Guds evige, uforanderlige, autotitative og guddommelig inspirerte ord.

Hvor mange mennesker Billy Graham vant for Gud er det bare Gud som vet. Det er mange, veldig mange.

I kveld bøyer vi våre hoder og takker Gud for Billy Graham som fikk den nåde å leve til han nesten ble 100.

Ingen kommentarer: