onsdag, februar 07, 2018

Enorm økning i antall kristne i Iran

Kirken i Iran har vokst mer enn 100 ganger siden Den iranske revolusjonen for 39 år siden. Og veksten har funnet sted til tross for - eller kanskje på grunn av - intens og hard forfølgelse.

Ifølge Elam Ministries finnes det i dag omlag 360.000 kristne i Iran. I 1979 var tallet 500.

Dette er ikke godt nytt for det islamistiske presteregimet. Ifølge dem er den kristne tro både anti-iransk og anti-revolusjonistisk.

Kristne i Iran opplever vanskelige tider. Presset mot dem er stort og mange kastes i fengsel. Lidelsene er store. Men de er optimistiske. Lederskapet i husmenighetene har tro for at de iløpet av noen år vil nå millioner av iranere med evangeliet, og at de vil slutte seg til en kristen forsamling. Ja, de snakker om at en hel nasjon kan bli forvandlet gjennom kraften i evangeliet. Det er en enorm hunger i den iranske befolkningen etter Gud. De er desillusjonerte over det iranske regimet. De tror også at frelste iranere vil få stor betydning når det gjelder å nå den muslimske verden med evangeliet.

Ingen kommentarer: