tirsdag, februar 27, 2018

Tyrkiske myndigheter griper inn i valg av ny patriark og hindrer kirkens egne valg

Tyrkiske myndigheter legger nå kjepper i hjulene for Den Armensk-Apostolikse kirken, når denne nå skal velge ny patriark. Kirken er i utgangspunktet offisielt godkjent, men det ser ikke ut til å ha noen betydning for myndighetene i landet.

På grunn av den dårlige helsesituasjonen til nåværende patriark, Mesrob, har Den Armensk-Apostoliske Kirken siden 2016 arbeidet med å få valgt en ny. Kirken har på sin side fulgt alle prosedyrer i sakens anledning, men kommer ikke videre fordi den tyrkiske regjeringen blander seg inn i kirkens indre anliggender. Nå ber Den Armensk-Apostoliske Kirken om forbønn.

På grunn av sykdom trakk patriark Mesrob seg offisielt tilbake 26.oktober i 2016. Erkebiskop Karekin Bekdjian ble valgt til interim-patriark med overveldende majoritet av stemmene den 15. mars i 2017. Tidligere hadde erkebiskop Aram Ateshyan hatt denne stillingen siden 2010, siden patriarkens helse har vært dårlig lenge. Alt lå til rette for at Karekin Bekdjian kunne bli valgt.

Men 5. februar i år får Den Armensk-Apostoliske Kirken et brev fra tyrkiske myndigheter hvor det heter at noe valg ikke kan finne sted siden patriark Mesrob fremdeles er i live. Tyrkiske myndigheter understreket også at de anså erkebiskop Aram Ateshyan for å være vikar  for patriarken. De ser altså helt bort fra det kirken selv har valgt.

Det er den tyrkisk-armenske avisen 'Agos' som melder dette.

Avisen skriver: "Myndighetene har åpent grepet inn i kirkens tradisjoner og fortalt den at den ikke kam velge sin egen patriark."

Ingen kommentarer: