søndag, februar 25, 2018

Myndighetene på Zanzibar rev kirkebygg tilhørende en pinsemenighet

Myndighetene på Zanzibar har revet et kirkebygg. Rivingen av kirkebygget fant sted 7. januar i år, men er først blitt kjent nå. Menigheten ble ikke varslet om rivingen. Kristne i Zanzibar utgjør en prosent av befolkningen. De møter stor og hard motstand fra den muslimske majoriteten.

Kirkebygget tilhører en pinsemenighet og menigheten har nå ikke noe sted å samles.

Det er Moring Star News som skriver om dette. Kirkebygget lå inne i Zanzibar by. Menighetens pastor, Charles Madama, forteller at myndighetene har sagt at tomten skal brukes i forbindelse med utvidelsen av Universitetet.

Pastor Madama forteller  at 'det er ekstremt vanskelig for menigheten å kunne samles til gudstjenester.'

Zanzibar er en autonom øy tilhørende Tanzania. La oss huske våre hardt prøvede trossøsken i våre forbønner.

Ingen kommentarer: