onsdag, februar 14, 2018

Vietnamesisk kristen vil vende tilbake til landsbyen hvor han ble mishandlet - for å gi dem evangeliet!

Nettavisen 'The Christian Post' forteller historien om en kristen vietnameser som ble brutalt angrepet for sin tro i 2016 av sin egen familie og lokale landsbybeboere. Selv om han ble banket opp og forvist fra hjemstedet sitt, har han bestemt seg for at han vil vende hjem og dele evangeliet med landsbyens beboere.

Vietnam ligger på 18 plass på den siste World Watch List til Åpne Dører. World Watch List er en oversikt over land hvor kristne utsettes for forfølgelse på grunn av sin tro. Mennesker med buddhistisk eller animistisk bakgrunn opplever hard forfølgelse fra myndighetene, familie, venner og naboer om de blir kristne.

Mannen heter Vang Atu og er bare 28 år. Han er far til to barn. Opprinnelig var han animist og tilba ulike ånder som skulle gi ham lykke, velstand, god helse og mat. I 2013 ble han en kristen. Møtet med Jesus skapte en radikal endring i livet hans. Han begynte ganske raskt å fortelle andre landsbybeboere om Jesus, og fire familier, inkludert tre medlemmer av hans egen familie, ble kristne.

Men ikke alle var like begeistret over det som skjedde.

17. april i 2016 var Vang Atu og noen av de andre som var blitt kristne samlet til et bønnemøte i huset til Atu. Når myndighetene fikk høre om dette, la de straks ned forbud om at de kunne møtes til slike bønnesamlinger. Samme dag ble Atu angrepet av fire landsbybeboere ledet an av hans bror. De hadde kommet til Atu's hjem og krevde at de øyeblikkelig avsluttet bønnemøtet, hvis ikke skulle de rive ned huset.

Plutselig slo broren Atu med en stang over armene. Slagene var så harde at Atu begynte å blø og armen brakk. Atu og de andre ble så truet på livet. Landsbybeboerne gikk samtidig til angrep på huset og ødela det.

Likevel vil Vang Atu tilbake. Ikke for å hevne seg, men for å forkynne evangeliet! Nå ber han om forbønn og ber oss om å be om at Gud åpner en dør for ham inn i landsbyen igjen.

Ingen kommentarer: