lørdag, februar 10, 2018

Lyset i vårt indre

"Jesus, vårt hjertes glede. Helt siden din oppstandelse har du lyst i vårt indre.

Selv når vi er sårbare og har mistet alt, kan vi si til Deg:

Vi elsker Deg, uten å ha sett deg,og vi ønsker å elske Deg av hele vår sjel og av hele vårt hjerte."

- Bror Roger av Taize i boken 'I alle ting en stille glede.' Verbum forlag.

Ingen kommentarer: