onsdag, februar 28, 2018

Mirakelbein

Se nærmere på disse beina og disse skoene! De tilhører en mann som har måttet utstå mer lidelse for Jesu navn skyld, enn mange andre. Hans fangevoktere brakk begge beina hans  i fengselet og fortalte ham at han aldri ville kunne gå igjen.

Men på mirakuløst vist reiste Herren denne mannen opp igjen og helbredet hans ødelagte bein i nu og på like mirakuøst vis og på like mirakuløst vis vandret han ut av fengselet.

Her har broder Yun, eller 'Den himmelske mannen' på seg de samme skoene han brukte da han for 20 år siden gikk ut av fengselet ledsaget av engler. I januar fylte han 60 år.

Når jeg ser dette bildet kommer jeg til å tenke på ordene fra profeten Jesaja:

Hvor fagre er på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion: Din Gud regjerer! (Jes 52,7)

I alle år siden han ble satt fri fra fengselet i Kina har disse føttene kommet med gledesbud, fred, frelse til tusenvis av mennesker og vil gjøre det helt til Herren henter broder Yun hjem. La oss huske ham i våre forbønner. Han trenger det.

Foto: Eugene Bach

Ingen kommentarer: