torsdag, mars 01, 2018

Bønn og faste og høye dåpstall i Stockholm

Det bes som aldri før! Vi kan snakke om en bønnevekkelse i flere land. Det gjelder også Norge. Noe nytt er på gang! Vi så det på årets nasjonale bønnekonferanse. Vi har sett det i flere norske byer.     

Nå melder Världen i dag at det på bønn døgnet rundt i vårt naboland Sverige i den første uken av en 40 dagers bønn og faste.

'Vi opplever en spesiell Guds-tid akkurat nå,' sier Patrik Sandberg i Sverigebönen til Världen i dag, og legger til at bønnebevegelsen "The Call", under ledelse av Lou Engle (bildet) har utlyst bønn og faste i nøyaktig samme tidsrom som Sverigebönen.

Sandberg forteller også at mens svenske bedere er samlet ulike steder i Sverige for å be for Sverige, Stockholm og små og store steder, skjer det noe veldig spennende i Sveriges hovedstad:

Bare i januar måned har over 200 personer blitt døpt i ulike menigheter i Stockholm!

Bønn- og fasteaksjonen i Sverige sammenfaller med den store fasten før påske. Patrik Sandberg er blitt oppmuntret av et brev fra grunnleggeren av 'The Call', Lou Engle, hvor Engle beskriver det åndelige stillingen i verden akkurat nå som veldig spesiell:

"Blant annet fremholder han det faktum at det er 70 år siden Israel ble grunnlagt".

Patrik Sandberg mener at man i Bibelen kan se en 70 års syklus når det gjelder hvordan Gud forholder seg til Israel. Blant annet var Israelsfolket i fangenskap i Babylon før Daniel gikk inn i bønn og faste. Det 70'de året var et forløsningsår, i følge Sandberg.

Ingen kommentarer: