mandag, mars 12, 2018

Politiet skal bestemme hva en kirke er

Det er norsk politi som har definisjonsmakt når det gjelder hva som kan kalles en kirke.

Det slår kommunikasjonsrådgiver Daniel Dragseth ved Politiets utlendingsenhet fast overfor Norge idag. Ifølge Dragseth skal 'menighetens egen betegnelse ikke legges til grunn.'

Om dette er riktig er det skremmende. Det betyr at mange frie menigheter i Norge kan vente seg politiet på døra. Uttalelsen burde vekke norske frikirkelige ledere og medlemmer av frikirkelige menigheter. Dette er en alvorlig krenkelse av friheten til religiøs utøvelse og kirkeasylretten. Det er dessuten en grov diskriminering av menigheter som ikke er en del av Den norske kirke. Eller skal norsk politi også ha definisjonsmakten på hvilke kirkebygg som er et kirkebygg tilhørende Den norske kirke? Neppe. Da er norske frimenigheter i realiteten diskriminert.

Uttalelsene fra kommunikasjonsrådgiveren i Politiets utlendingsenhet ligner på stater vi helst ikke vil sammenligne oss med. Men det ligner mye på den situasjonen kristne tilhørende frie menigheter opplever i Sentral-Asia

Ingen kommentarer: