torsdag, mars 08, 2018

Et liv uten fordommer

"Noe av det vanskeligste i det åndelige livet handler om å leve uten fordommer. Iblant er vi ikke en gang oss bevisste på hvor djupt fordommene våre sitter. 

Vi tror kanskje at vi betrakter mennesker med annen hudfarge, religion eller livsstil som likeverdige, men i konkrete situasjoner viser vi ofte våre spontane tanker, usensurerte ord og de viser at fordommene enda finnes der.

Fremmede, mennesker som er ulik oss, vekker frykt, usikkerhet, mistenksomhet og fiendskap. De gjør oss usikre bare fordi de er annerledes. Ikke før vi virkelig innser at Gud elsker oss betingelsesløst, innser vi at 'de der andre' er like elsket, og da kan vi begynne å oppdage at variasjonsrikdommen blant mennesker er et uttrykk for hvor sløsende rik og stor Gud er. Da kan våre fordommer mot andre sakte men sikkert forsinne."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: