torsdag, mars 01, 2018

Fitjar, Europa og vanskelige tider

Det er en side ved politiaksjonen på Fitjar hvor politiet bryter seg inn lokalene til en norsk frimenighet, som er vel verd å reflektere over.

Herti Dixon skriver i kommentarfeltet på min Facebook-side: "Att frikyrkor inte ses som kyrkor i Norge är mycket allvarligt. Jag tror att vi har passerat en gränssten i Europa i och med detta!"

Ekteparet Dixon har i mange år arbeidet som misjonærer i Europa, så Herti Dixon taler med tyngde. Det er ingen tvil om at vi går vanskelige tider i møte - både i Norge og i Europa. Ikke minst vanskelige tider for frie menigheter. Vi vil komme til å se det i land etter land. Frie menigheter vil bli sett på som suspekte, som farlige sekter. Nye lover og regler vil bli innført som setter klare begrensninger på frie menigheters virksomhet. Vi ser tendensene flere steder, og våre trossøsken i Øst-Europa har fått kjenne dette til fulle. Vi vil komme til å se politirazziaer, både med uniformert og sivilkledd politi, mot bygninger og hus hvor frie menigheter samles.

Noen vil smile overbærende over det jeg skriver her, og si at jeg overdriver, det må jeg tåle. Som jeg må tåle at en kvinne kalte meg landsforræder i går fordi jeg satte et kritisk søkelys på landets justisminister. 

Men jeg er ikke alene om å se dette. Kirken i Europa kommer til å bli forfulgt, og forfølgelsen kommer ikke bare fra islamister. Presset på europeiske politikere vil bli så stort at kun de menighetene som får statens godkjennelse vil få drive sin virksomhet. For å få den godkjennelsen må disse menighetene være villige til å kompromisse med Guds ord.

En som så dette, og som er hjemme hos Herren nå, var den lutherske presten Richard Wurmbrand. Han satt mange år i fengsel i Romania for sin tro, og ble mishandlet på det mest grusomme. 

Prokla Media gav for mange år siden ut et lite hefte som han hadde skrevet: Kirken under jorden. Det var profetisk den gangen, men er det kanskje enda mer i dag. Wurmbrand begynnner dette heftet slik:

"KIrken må forberede seg på å gå under jorden - nå!"

Og han legger til: "Lidelse kommer man ikke utenom i undergrunnskirken..."

Det er mange grunner til å hente frem igjen dette heftet, om du er så heldig å ha det i bokhylla. Om ikke kan det sikkert lånes via et bibliotek.

Ingen kommentarer: