lørdag, mars 03, 2018

Kristusmystikk, del 1

I det siste har jeg tenkt mye på noe en venn av meg, Joachim Grün har skrevet om Edin Løvås. Både Joachim og Edin har betydd mye for meg. I en artikkel skriver Joachim om noen av sine møter med Edin, og nevner i den forbindelse begrepet Kristusmystikk. Det er nok fremmed for en del protestanter, men Edin elsket det ordet.

'Edin likte begrepet 'Kristusmystikk' fordi det var det som sammenfattet hans anliggende: Kristus over alt tilstedeværende, alt gjennomtrengende, oppstanden nærværende, boende i våre hjerter. Han hadde erfart Jesus Kristus i noen mystiske øyeblikk, men særlig gjennom Jesusmeditasjonen. Og det hadde gitt ham inspirasjon til å beskrive denne totaliteten, denne helheten, det som omslutter, ved å formulere en bønn som er blitt retreatbevegelsens bønn fram for ale andre:

Herre Jesus Kristus,
du er over meg,
du står her foran meg,
du er under meg,
du er også bak meg,
du omgir meg på alle sider,
du er ved min høyre side,
du bor i mitt hjerte,
du er ved min venstre side,
du gjennomtrenger meg helt,
du elsker meg, Herre Jesus.'

(Hentet fra tidsskriftet Over Alt, 26. årgang, 2014: Edin Løvås perler)

Billedtekst: Edin slik jeg husker ham, med en sterk utstråling av Kristus. Foto: Ragnhild Helena Aadland Høen. Brukt med velvillig tillatelse.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: