mandag, mars 05, 2018

Brev fra Jean Vanier - 2018, del 2:

"Jeg har oppdaget at jeg ikke vet hvordan jeg skal be, men jeg har alltid blitt fortalt at det å ønske å be allerede er en bønn og jeg ønsker det veldig mye. Jeg ønsker å kjenne Jesus bedre.

En dag spurte jeg en kontemplativ søster hvordan hun ba. Hun sa: "Jeg venter på Jesus."

Så jeg venter, med lengsel, håp og tålmodighet; jeg ønsker virkelig å kjenne Ham bedre og bli mer forenet med Hans hjerte, som elsker hver person. Å lære å elske slik Gud elsker hvert menneske i vår store menneskelige familie rundt omkring på kloden, hver med sine sår, deres kultur, deres lidelse, deres religion, deres forventninger, deres håp, deres utslitthet. 

I mellomtiden leser jeg to bøker. 'Jesus: An Historical Approximation' skrevet av José Antonio Pagola og 'Jesus and the Disinherited' av Howard Thurman. 

Den første er en teolog og historiker med virkelig bredde, som har stor kunnskap om Israel på Jesu tid. Hvordan annonserte Jesus gode nyheter til galileerne når de ble så grusomt forfulgt av romerne, tyrannisert av Herodes, herjet med av lederne for Tempelet, og misbrukt av rike mennesker som tvang dem til å betale enda høyere skatter?

Jesus gikk til disse fattige menneskene og sa til dem:

"Guds kongerike er med dere!"

Han forvandlet dem ved å åpenbare for dem at de var elsket av Gud og at lykke kommer når vi elsker hver person med ømhet og medfølelse.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: