mandag, mars 05, 2018

Anne Graham Lotz: Min fars død varsler Jesu gjenkomst!

Jeg har merket meg det sterke profetiske budskapet Anne Graham Lotz (bildet), kom med i sitt minneord i forbindelse med begravelsen til Billy Graham fredag. Jeg har skrevet det av slik jeg husker det fra den direkte fjernsynsoverføringen:

"Når min far døde var det noe veldig strategisk sett fra himmelens synsvinkel," sa Anne Graham Lotz og fortsatte: "Jeg vet at før denne verden ble grunnlagt var datoen, 21. februar 2018, Gud valgte for å ta min far hjem. Hvorfor."

Anne Graham Lotz fortalte at hun hadde undersøkt litt rundt denne datoen, 21. februar 2018, og oppdaget at jødene denne dagen fokuserer i sin lesning av Skriften på det som sies om dagen Moses døde.

"Moses var en stor frigjører," sa Anne Graham Lotz og la til: "Han førte millioner av mennesker ut av slaveriet, og førte dem til inngangen til Det lovede land, og så tok Gud Moses hjem. Og etter at Moses var død, reiste Gud opp Josva og han ledet israelittene inn i Det lovede land. Min far var også en stor frigjører. Han førte millioner av mennesker ut av syndens slaveri, og har ført oss til inngangen til himmelen, til inngangen til Det lovede land, og Gud har kalt ham hjem. Og kan det være at Gud kalte min far hjem for å bringe Josva frem, som skal føre oss inn i Det lovede land?"

Anne Graham Lotz tok en liten pause, så sa hun:

"I Det nye testamente er 'Josva' oversatt 'Jesus'. Jeg tror Gud sier: "Våkn opp, menighet! Våkne opp, verden! Jesus kommer! Jesus kommer!"

Ingen kommentarer: