søndag, mars 04, 2018

Kristusmystikk, del 2

I artikkelen jeg henviste til i går, hvor Joachim Grün har skrevet ned noen av sine minner og iaktagelser om Edin Løvås, nevner han også Richard Wurmbrand (bildet). Grün forteller om Oskar Skarsune, professor ved Menighetsfakultetet i Oslo. Skarsaune hadde samtalt med Wurmbrand, og Wurmbrand hadde stilt Skarsaune følgende spørsmål:

- Lærer dere på Menighetsfakultetet om kristen mystikk?

"Da Skarsune svarte nølende, og ikke kunne bekrefte det fikk han en streng reprimande." Så legger Grün til: "Wurmbrand hadde blitt mystiker i fengselet, og han visste av erfaring at Kristus var levende rundt og i den troende."

Jeg kommer aldri til å glemme mitt møte med denne troslengenden. Han bar med seg et nærvær av Kristus. 14 år hadde han tilbrakt i fengsel for sin tro. I lange perioder i isolat. Han hadde blitt torturert på det grusomste. Jeg tilbrakte en hel dag sammen med Wurmbrand. På kvelden skulle han tale. Da måtte han ta av seg skoene sine. I fengselet hadde han blitt slått under fotsålene. Det er en av de mest grusomme måtene å bli mishandlet på. Under fotsålene finnes det nerver med forbindelse til hjernen. De som er blitt mishandlet på denne måten, forteller at de ikke så mye kjenner mishandlingen av føttene, men at smerten går direkte inn i hjernen. Uten sko på beina, satt Wurmbrand og talte om Kristi kjærlighet. Det var sterkt. Veldig sterkt.

Apostelen Paulus skriver om seg selv i Galaterbrevet:

"La ingen herettter volde meg besvær! For jeg bærer Jesu merketegn på mitt legeme." (Gal 6,17)

Det gjorde Wurmbrand også. Lik sin Mester var også Wurmbrand mishandlet, og bar på den måten Kristi sårmerker på sin kropp. Det var jo for Jesu skyld han var blitt mishandlet.

Jeg har i mitt eie en skatt. En bok med 100 fengselsprekener som Wurmbrand holdt de 14 årene han satt fengslet. Mange av preknene er holdt mens han satt isolert. Boken er signert av Richard og han sendte med meg Salme 34 som et personlig ord. Det har jeg tatt til meg.

Han hadde ingen tilhørere når han holdt disse preknene. Ingen andre enn englene og Herren Jesus selv. På den måten overlevde han. Boken, og også andre av hans bøker, viser til fulle at Wurmbrand hadde sterke, overnaturlige opplevelser av Herren Jesus selv. Jesus er reellt til stede i Wurmbrand's fengselscelle. Og Wurmbrand ser Ham og hører Ham. De to identifiserer seg med hverandre. De er venner. Wurmbrand deler Kristi lidelsesfellesskap, det som apostelen Paulus taler om i Filipperbrevet:

"... får del i hans lidelser og blir ham lik..." (Fil 3,10)

(fortsettes)

Ingen kommentarer: