søndag, mars 11, 2018

Pariark av Jerusalem i en urolig tid

Han må ha vært litt av en personlighet, Sofronius av Jerusalem (560-638). Så levde han da også i svært omtumlende dager. For kirkens vedkommende var det dramatisk, og det var ikke mindre dramatisk i politisk henseende. Sofronius tilhører nemlig en generasjon som er samtidig med Muhammed. Sofronius ble patriark i Jerusalem to år etter Muhammeds død, og to år senere beleiret muslimske hærer Jerusalem.

Men la oss begynne med begynnelsen. Denne Sofronius ble født i Damaskus i året 560. Han var av arabisk hærkomst. Han ble født inn i en urolig tid. Det var kaos alle steder. Det vestromerske riket var i oppløsning. Det østromerske riket sammen med Kontantinopel var derimot sterkere enn noensinne.

I 20 års alderen skjer det endringer i hans personlige liv. Etter år med en dragning mot det monastiske livet, med en sterk Gudslengsel trer han inn i et kloster i nærheten av Betlehem. De første spirene til denne engselen etter denne livsformen ble sådd i Egypt. Rundt år 580 blir han tatt opp som novise i Hl.Theodosius' kloster ved Betlehem. Hans åndelige reise førte til at man besøkte monastiske kommuniteter i Tyrkia, Egypt og Romerriket.

I kirken pågikk det en sterk strid om Kristi to naturer. For Sofronius var læren om at det finnes to viljer i Kristus en ufravikelig og helt naturlig konsekvens av kirkemøtet i Khalkedon i 451, På samme måte som Kristus må ha hatt en menneskelig kropp for at frelsen skal omfatte kroppen, må han også ha en menneskelig vilje for å kunne frelse viljen.

I år 634 blir Sofronous patriark av Jerusalem. Det skjer i en tid hvor altså muslimske hærer omringer Den hellige byen. Under ledelse av byens nye patriark holder byen stand i et halvt år. Da orker ikke de utsultede menneskene i Jerusalem lenger. Patriarken av Jerusalem sender da bud etter kalifen Omar og tilbyr seg å kapitulere.

Men patriark Sofronius stiller en bestingelse: de kristne må behandles ordentlig. De skulle ikke tvinges til å konvertere og de skulle få beholde sine helligdommer.

Merkelig nok gikk kalifen med på dette. Dermed reddes mange liv.

Sofronius skrev mye. Blant annet en biografi om Hl.Maria av Egypt, som leses på den femte torsdagen i Den store fasten i Den ortodokse kirke.

Patriark Sofronius døde 11.mars år 638 i Jerusalem. Altså for ganske nøyaktig 1380 år siden i dag.

Ingen kommentarer: