søndag, mars 04, 2018

Lov og orden, takk!

Fra det øyeblikket jeg satte meg ned for å skrive kommentaren om justisministeren og farmorens kors visste jeg at det ville bli bråk. Fanskaren til Sylvi Listhaug er stor og bråkete. Den er villig til å overse det meste. En vil sågar reise en statue av henne. Men det er mange kristne som er skuffet over henne nå. Mange som trodde på henne da hun gikk høyt på banen og sa at hun var en garantist for kristne verdier.

Nei, jeg har ikke påstått at hun ikke er kristen. Ikke i noe av hva jeg har skrevet. Det er det bare en som vet. Det jeg har gjort er å ansvarliggjøre henne for hennes høye bekjennelse. Når man går så høyt ut på banen, må man kunne stille krav til at det ikke bare er ord. Det tåles ikke. Da angriper man i stedet den som stiller spørsmål. Jeg er blitt kalt 'landsforræder', av en av hennes tilhengere. Flere mente jeg viste manglende respekt for Justisministeren, og at vi må følge norske lover. Akkurat det er et spørsmål man også burde stille Justisministeren.

Sylvi Listhaug representerer et parti som ynder å omtale seg selv som 'lov og orden partiet', ja, har sågar gått til valg på det. Når hun nå endelig uttaler seg om poliitets aksjon mot kirkebygget på Fitjar, sier hun at 'Den norske kirke kan ikke sette seg over norsk lov', så burde hun se litt på hva som skjer i det partiet som mer enn noen annen er opptatt av lovlydighet:

* Denne helgen er det blitt avslørt at FrP's tidligere kommunikasjonssjef, nåværende spesialrådgiver for Stortingsgruppen, er avslørt som klubbmester i en ulovlig pokerklubb!! Ja, du leste helt riktig. Men får dette noen konsekvenser for spesialrådgiveren? Vil han fortsette i sin stilling?

* FrP har en stortingspolitiker som sender porno til en 14 åring og inviterer en 15 åring på trekantsex. Politikeren har vært medlem av Justiskomiteen! Det fikk ikke større følger enn at FrP politikeren nå er medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

* FrP har en fiskeriminister som er dømt for vold etter å ha slått og skallet ned en asylsøker fra Jugoslavia. Han er også dømt for å ha kjørt i 100 km i en 60 sone og mistet førerkortet i seks måneder.

* I 2011 ble det kjent at en av FrP's mest betrodde og sentrale stortingsrepresentanter hadde kjøpt sex i Riga, Latvia.

* FrP har i dag en Olje- og energiminister, som tidligere var nestleder i lov og orden partiet, som hadde sex med en da 16 år gammel jente. I disse dager står hun frem og forteller om år med selvskading og rusproblemer, som kom som en konsekvens av FrP poltikerens overgrep.

* En inntil nå ukjent stortingsrepresentant for FrP forgrep seg på samme jenta når hun betrodde seg til ham. Har dette fått noen konsekvenser? Får det noen konsekvenser?

Listen er lang og vond. Skal vi bare forbigå dette i taushet, og skylde på at andre partier også har sine svin på skogen, eller skal vi stille lov og orden politikere som bryter loven til ansvar? Er det bare asylsøkere og flyktninger som skal lyde norsk lov?

Dessuten - justisministeren er kunnskapsløs når hun retter sin korreks mot Den norske kirke. Heller ikke denne gangen har hun fått med seg at menigheten på Fitjar er en frimenighet! Det sier i grunnen sitt.

Dessuten - sier Bibelen at det kan komme til situasjoner hvor vi må lyde Gud mer enn mennesker! Så det er aldri snakk om noen blind lydighet til Øvrigheten. Det har aldri vært en kristen dyd. Når lovene blir slik at menneskeverdet krenkes, når svake mennesker utnyttes, har det aldri vært en kristens plikt å legge seg flat for øvrigheten. Kristne har gjennom alle tider kommet i situasjoner hvor de måtte lyde Gud mer enn mennesker, med alle de følgene det fikk. For noen av dem endte det med martyrdøden.

Til slutt: jeg har lest de fleste kommentarene i kommentarfeltene etter mitt innlegg, og jeg strever med to ting: Hvor ble det av menneskeligheten og de varme hjerter, og hvor ble Jesus av i alle de sterke kommentarene om at en bønneleder og pastor svikter Gud og sitt eget land fordi han ikke først og fremst tenker på Norge og nordmenn? Den Jesus jeg kjenner og tror på levde blant de marginaliserte, fattige og foraktede. Ikke blant Israels besteborgere.

Billedtekst: Justisminister Sylvi Listhaug. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon/Regjeringen.no

Ingen kommentarer: