mandag, mars 05, 2018

'Med Ånden kan man bli like inspirert av å lese Donald som Bibelen ..."

Det har gått fra vondt til verre til rent havari i deler av den såkalte 'nådebevegelsen' i Norge. I dag er det spørsmål om ikke avsløringen kom, når en av bevegelsens ledere delte en lenke om universialismen. Kanskje like greit. Dermed er det sagt tydelig fra hvor dette hører hjemme. Gruppen har allerede sagt fra at de ikke tror på noen evig fortapelse likevel, og Bibelen er slett ikke Guds ord.

Lederen for det hele, han kaller seg ikke pastor lenger, og det kan sikkert være like greit, trykker tommelen opp på en kommentar en av tilhengerne har lagt ut i dag. En annen av forkynnerne spanderer på seg et rødt hjerte. Vedkommende skriver:

"Bibelen er viktig, men uten Ånden er ikke Bibelen verdt papiret den er skrevet på. Med Ånden kan man bli like inspirert av å lese Donald i pocketutgave..."

Ja, de får sagt det!

Nå er ikke Bibelen en hvilkensomhelst bok. Det er Guds hellige Ånd som har inspirert den.

"Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning." (2.Tim 3,16-17)

"For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd." (Hebr 4,12)

Bibelen er ikke uten Ånden, og har aldri vært det og kommer heller aldri til å bli det. Og tro at man skulle bli like inspirert av å lese Donald, eller en hvilken som helst av historiens store mesterverker, bare Ånden er med, er absurd, ganske enkelt fordi Gud aldri har innåndet noen annen bok enn Bibelen.

Hadde det ikke vært for at verdifulle mennesker blir forført av denne galskapen så er dette så tøvete sagt at en burde bare la det ligge. Men forførelsen i vår tid er stor.

Foto: Wikipedia.no

Ingen kommentarer: