lørdag, mars 10, 2018

Åndelig erfaring

"Spør ikke etter råd hos noen som ikke lever samme liv som du, hvor vis han enn må være. Det er bedre å betro seg til en enkel og uutdannet menneske som selv har erfaring, enn hos en lærd filosof som taler om hva han har utforsket men som savner erfaring...

Gud skjenker ikke en nådegave til noen uten samtidig å gi oss en stor prøvelse. Nådegavene gir Han etter samme mål som prøvelsene. De lidelsene som rammer oss og som Guds forsyn sender deg er altså tegn på hvor høyt din sjel har nådd..."

- Isak Syreren, 600-tallet. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: