torsdag, mars 29, 2018

Hallel - "da de hadde sunget lovsangen..."

Det må ha vært forunderlig å høre Frelseren synge! Høre Hans sobre stemme. I forbindelse med påskemåltidet, leser vi hos Matteus: "Da de hadde sunget lovsangen ..." Hva tenker Matteus på? Jo, på "Hallel" - Salme 113 til 118 i Salmenes bok. Disse salmene blir brukt av jødene til lovprisning og takksigelse på visse høytider, blant annet under 'pesah', påske, og under 'sjavout', 'pinse', og 'sukkot'. løvhyttefesten. Men disse salmene synges også under 'hanukkah', lysfesten og hver eneste 'rosh hodesh', som er begynnelsen av hver måned.

Salmene 113-118 følger med andre ord våre jødiske søsken i en bønnens rytme store deler av året. Så dette var velkjente salmer for både Jesus og Hans disipler. De levde jo med i tidebønnenes rytme.

Denne bønnen har to former. Det som kalles 'full Hallel', og omfatter alle seks salmene, mens den kortere formen ikke inneholder versene 1-11 av Salme 115 og Salme 116. I forbindelse med Løvhyttefesten fremføres 'full Hallel' hver eneste dag, de første to dagene av påske og i forbindelse med pinse og feiringen av Hanukkah.

Jeg har brukt litt tid denne Skjærtorsdags morgen til å studere bakgrunnen for disse seks salmene. I følge ulike rabbinere inneholder disse seks salmene fem hovedtemaer:

1. Utgangen fra Egypt
2. Rødehavet som deler seg
3. Mottagelsen av Loven (Torah)
4. De dødes gjenopprettelse
5. Den messianske æra

Med andre ord: Salme 113-118 omfatter hele jødenes historie fra nasjonen blir unnfanget helt frem til den messianske tidsalder. Herren blir lovprist for at Han sørger for den enkeltes og hele folkets behov. Gud forlater oss ikke, verken den enkelte person eller nasjonen, og det er også en takksigelse for Herrens mirakler, i fortid, nåtid og fremtid.

I følge tradisjonen synges Hallel stående.

Kanskje det er en ide å ta disse salmene frem på Skjærtorsdag, be dem og grunne på deres sterke innhold?

På disse to evideoene får dere en liten smaksprøve på hvordan disse salmene synges på hebraisk. NB LYTT SPESIELT TIL DEN ANDRE VIDEOEN! Utrolig vakker sang. Og hvilket liv.

https://www.youtube.com/watch?v=4GNkx0LYLJA

https://www.youtube.com/watch?v=gLI65nPQmT0

Ingen kommentarer: