mandag, mars 12, 2018

Gud gir oss daler

"HERREN er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile..." (Salme 23,1-2)

Hvor finner gjenopprettelse sted?

På toppen av fjellene, blomstrer ingen blomster. Blomster gror i dalene. Gud gir oss daler idet håp at vi vil slakke ned på farten og legge merke til dem, og ta oss tid til å kjenne dens duft. Glede oss over de små tingene Han har gitt oss. Gud gir oss ikke alltid de store velsignelsene. Noen ganger må Han vise oss veien ned i dalen slik at vi vil se og sette pris på de små tingene."

- Brown Eagle. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: