tirsdag, mars 27, 2018

Bønn til Ånden og Sønnen

"Hellige Ånd, trøstens Ånd, lykkelige er de som igjen og igjen vender seg til Deg! Og når vi, selv uten ord, overgir våre egne og andres liv til Deg, finner vår lengsel evangeliets svar.

Jesus Kristus,
når fristelser forsøker å få oss til å forlate Deg, ber Du i oss. Og Du oppmuntrer oss til ikke å bli værende i mørket, men å leve i Ditt lys."

- Bror Roger av Taize i boken: "I all tin en stille glede." Verbum forlag

Ingen kommentarer: