søndag, mars 11, 2018

Fri til å være barmhjertig

Vi bruker en stor mengde energi til kritisk dømme andre mennesker. Det går ikke en dag uten at noen gjør eller sier noe som vekker vårt behov for å ha en mening om ham eller henne. Vi hører så mye, ser så mye og vet så mye. Denne følelse av at man må ha alt klart for seg og felle en dom kan være ganske ubarmhjertig.

Ørkenfedrene sa at det var en tung byrde å dømme andre, men at det å bli dømt av andre er en lett byrde. Om vi bare kunne slippe behovet for å dømme andre, får vi en djup indre frihet. Når vi slipper å dømme, er vi fri til å være barmhjertige. 

La oss minnes Jesu ord: 'Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt.'

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: