onsdag, august 03, 2016

Derfor forlater amerikanske pastorer sin tjeneste

1700 amerikanske pastorer forlater tjenesten sin hver måned. En nylig offentliggjort undersøkelse gjengitt på nettstedet 'Ex-pastor' viser at:

90 prosent av forteller at de arbeider 55-75 timer i uka og 50 prosent forteller at de klarer ikke å leve opp til kravene og forventningene de stilles overfor.

70 prosent av dem er kraftig underbetalt

90 prosent oppgir at utdannelsen de har fått ikke holder mål overfor de utfordringene og kravene tjenesten innebærer, og at tjenesten var helt annerledes enn det de trodde den var når de trådte inn i tjenesten.

70 prosent av pastorene kjemper med depresjon og 50 prosent av dem er så nedfor at de hadde forlatt tjenesten om de kunne funnet seg et annet arbeid.

80 prosent av pastorene som deltok i undersøkelsen forteller at den har en negativ innflytelse på deres familieliv. 80 prosent av ektefellene forteller at de synes pastoren er overarbeidet, de føler seg tilsidesatt og ikke særlig verdsatt av menighetens medlemmer.

70 prosent av pastorene forteller om stor ensomhet, har få nære venner og 40 prosent av dem opplever en eller annen konflikt med et annet menighetsmedlem minst en gang i måneden.

Dette er svært alvorlig. Jeg tror mange norske pastorer ville svare på samme måte. Hva gjør menighetene med dette? Kirkesamfunnene? De teologiske utdannelsesinstitusjonene?

Ingen kommentarer: