lørdag, august 13, 2016

Narangerei fra Mongolia får høre om Jesus og bestemmer for å følge Ham

Narangerei deltok på en sommerleir for første gang i fjor. Den ble arrangert av School Without Borders, som er en del av baptistenes arbeid i Øst-Europa. Sommerleiren ble arrangert i hennes mongolske landsby.

"Hele dagen gikk hun rundt og holdt meg i hånda," forteller en av arbeiderne fra Russland som arbeider for School Without Borders.

"Vi snakket mye sammen og jeg så at oppførselen hennes endret seg etter at hun lærte Jesus å kjenne. Jeg har bedt for henne gjennom hele året, og i år når vi holdt vår sommerleir så jeg at hun fulgte så ivrig med når vi hadde vår andaktstund. Etterpå snakket vi om synd og frelse, og Narangerei bestemte seg for at hun ville at Jesus skulle bli hennes Frelser og Herre. Øynene hennes strålte når hun fortalte at hun visste at Jesus hadde hørt hennes bønn og at hun ville fortsette å be hver eneste dag. Når jeg gav henne en Bibel på mongolsk ble hun overveldet av glede og sa at hun ville lese den sammen med familien sin hver dag."

Dette er nok et eksempel på at sommerleirene som arrangeres hvert år i Øst-Europa bærer rik og varig frukt. La oss be for disse leirene, planleggingen av neste års leire, for lederne og for alle barna- og ungdommene som deltar.

Ingen kommentarer: