mandag, august 22, 2016

De fattiges rop

"En gang i forbindelse med et møte i det internasjonale rådet for L'Arche, snakket vi om en av våre kommuniteter som et problem. 

Kommuniteten hadde vært i en krise i en lang tid; assistentene ønsket ikke å være der og de om hadde funksjonshemminger hadde det ikke bra, osv. 

Vi glemmer at før det er blitt et problem, så er kommuniteten fattig og i smerte. På en mystisk måte er Gud nærværende der. Ropet fra et fellesskap i smerte er også et rop fra de fattige. Vi må nærme oss et slikt fellesskap med stor kjærlighet og respekt."

Jean Vanier i Community and Growth, side 150. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: