torsdag, august 04, 2016

Å kjenne sin egen svakhet

"Velsignet er det menneske som kjenner sin egen åndelige svakhet, fordi denne kunnskap blir for ham fundamentet, røttene, og begynnelsen til all godhet."

Hl.Isak Syreren. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

"Skal jeg være stolt, vil jeg være stolt av min svakhet."

Apostelen Paulus i 2.Kor 11,30

"Han ble korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vi er svake i ham..." (2.Kor 13,4)

Ingen kommentarer: