mandag, august 29, 2016

Tar Jonas Eveborn over etter Peter Halldorf som ny forstander for Ekumeniska kommuniteten?

Jonas Eveborn og Liselotte J. Andersson (bildet) foreslås til ny forstander og viseforstander for Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka Säby. Om alt går som planlagt er det Jonas Eveborn som tar over etter Peter Halldorf.

Begge er pastorer i Equmeniakyrkan i Sverige, som er en sammenslutning av Svenska Baptistsamfundet, Missionskyrkan og Metodistkyrkan.

Navnene på de to ble presentert da kommuniteten hadde sitt Generalkapitel tidlig i august. Både Eveborn og Andersson har vært aktive bidragsytere i kommunitetens arbeid med retreater og seminarer.

Det endelige valget skal tas i januar måned, og blir Eveborn valgt vil han ta over etter Peter Halldorf høsten 2017. Den ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby har 150 medlemmer i Norden.

Foto: Equmeniakyrkan

Ingen kommentarer: