lørdag, august 13, 2016

Jesu skjulte liv

"Størstedelen av Jesu liv var skjult. Jesus levde med sine foreldre i Nasaret, 'og han var lydig mot dem' (Luk 2,51) og 'Jesus fikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker'. (v,52)

Når vi tenker på Jesus tenker vi nok stort sett på Hans ord og Hans undergjerninger, Hans lidelse, død og oppstandelse, men vi skulle ikke glemme at før alt dette levde Jesus et enkelt, skjult liv i en liten by, langt borte fra alle de store menneskene, de store byene og de store begivenhetene.

Jesu skjulte liv er svært viktig for vår egen åndelige reise. Hvis vi ønsker å følge Jesus i ord og gjerning i tjenesten i Hans rike, må vi først og fremst arbeide for å følge Jesus i Hans enkle, upretensiøse og veldig ordinære, skjulte liv."

Henri Nouwen. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

For videre refleksjon:

"Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet." (Salme 90,12)

Ingen kommentarer: