onsdag, august 24, 2016

Balanse

"På grunn av vår individuelle rikdom og kompleksitet, trenger vi ulik type næring på veien mot helhet.

Noe av dette gir næring til vårt hjerte, og vår mulighet til å relatere oss, noe til vårt intellekt, andre til vår kapasitet for generøsitet og handling, andre igjen til vår søken etter Gud og vår hunger etter det uendelige. 

Men, noen mennesker gir for mye næring til en del av dem selv, og neglisjerer andre; på den måten havner de i ubalanse og mangler enhet."

Jean Vanier i Community and Growth, side 167. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: