fredag, august 05, 2016

Jesus, vårt hjertes lys

"Jesus, vårt hjertes lys, Du legger ned i oss en lengsel
tilgjengelig for vår menneskelige skrøpelighet - lengselen etter Ditt nærvær.

Selv om vi ikke alltid forstår, ønsker vi å leve ut fra evangeliets vakre håp og der finne kraften til å begynne på nytt."

Bror Roger av Taize, i boken: "I alle ting en stille glede", Verbum forlag, side 124.

Ingen kommentarer: