fredag, august 12, 2016

Våre motsetninger kan bli en styrke

"De mange motsetningene i livene våre - slike som å kjenne på ensomhet når vi er hjemme, kjede oss mens vi er travle, være ensom når man er populær, være troende samtidig som man er tvilende - kan frustrere, irritere, ja, også gjøre oss mismodige.

De får oss til å føle at vi aldri er helt nærværende. 

Men det finnes også en annen respons. 

Disse motsetningene kan bringe oss i kontakt med en djupere lengsel etter oppfyllelsen av et ønske som lever under alle ønsker og som bare Gud kan tilfredsstille. 

Motsetninger, rett forstått, skaper friksjonen som kan hjelpe oss til å bevege oss mot Gud."

Henri Nouwen (her sammen med en klovn), i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: