tirsdag, august 30, 2016

SISTE: Gud gjør forunderlige ting i Libanon

Her er dagens gladmelding! Muslimer i Libanon som nylig har kommet til tro på Jesus, vitner nå om Frelseren for syriske flyktninger!

Lederen for Christian Aid Mission forteller nå historier om muslimer som gjennom drømmer har møtt Jesus. Rett etter at dette har skjedd, har disse nye troende begynt å dele sin nye tro gjennom radio, bønnegrupper og gjennom flyktningearbeid.

Det er snakk om et stort antall muslimer i Libanon som har blitt kristen den siste tiden, og alle har det til felles at de har gitt evangeliet videre til syriske flyktninger som befinner seg i flyktningeleire i Libanon. Dette oppleves ekstra sterkt for de syriske flyktningene, som har vært utsatt for mobbing og overgrep fra libanesiske muslimer. Nå er det plutselig muslimer som har funnet Jesus som sin Frelser og Herre som viser dem stor kjærlighet.

En muslimsk kvinne som nylig kom til tro på Jesus, har startet fem bønnegrupper. Hun er analfabet, men har lært seg å lese og skrive takket være kristne radioprogrammer. Hun sprer nå Guds ord med stor iver. Et ektepar, som nylig bestemte seg for å følge Jesus, er like ivrige evangelister. Han holder bønnemøter hver eneste dag for åtte muslimer som han har vunnet for Jesus.

La oss be for det forunderlige som nå skjer i Libanon. Be for alle muslimene som har kommet til tro på Jesus, den senere tiden, og la oss be om at enda flere får drømmer og syner om Jesus!

Ingen kommentarer: