lørdag, august 27, 2016

Herrens forunderlige ledelse, del 4

I tre artikler har jeg skrevet om Herrens forunderlige ledelse. I den fjerde skal vi se nærmere på noen av de særtrekkene jeg ser i det som skjer i Wales og det vi opplever i vårt arbeid med Kristi himmelfartskapellet på Eina:

Det finnes noen særtrekk ved retreatstedet Ffald-Y-Brenin i Wales (bildet).

* Det viktigste er at de som kommer hit opplever å komme inn i Herrens forunderlige nærvær. Det er i dette nærværet at mennesker blir helbredet, gjenopprettet og bestemmer seg for å følge Jesus. Alt handler om Herrens nærvær.

* Her leves ut en fast daglig bønnerytme. Det betyr at man til visse tider på dagen samles for å be tidebønner, dvs bønner hentet fra Salmenes Bok og fra bønneskatten i Det nye testamente. Man har valgt å ta vare på stillheten, og leve med i en liturgisk gudstjenesteform, som også har plass til det frie og spontane.

* Det ingen fokus på å legge planer. Man lever med i hverdagenes enkelhet. Det er heller ingen fokus på penger. Det som trengs kommer inn.

* Man søker Åndens ledelse, og de som ber for gjestene som kommer er enkle lekfolk, som er opptatt av å fokusere på Jesus. Lederen, Roy Godwin, forteller humoristisk at mange av de oppsiktsvekkende helbredelsene skjer når han og kona er bortreist.

* Arbeidet som drives ved dette retreatstedet er tverrkirkelig eller økumenisk.

Det er noen ting jeg har kjent meg ledet til i vårt gudstjenesteliv i Kristi himmelfartskapellet. Det er interessant å se hvordan dette samstemmer med det de har kjent seg ledet til i Wales:

* Lenge før vi begynte med våre gudstjenester og vårt bønnearbeid har jeg følt at vi ikke skulle gå for fort fram. Vi skulle utvise troskap og tålmodighet og fortsette med den bønnerytmen vi hadde startet opp med. Det er fristende å skynde seg framover, men hele tiden har jeg kjent at vi skal leve i et rolig tempo og gjøre de samme tingene vi gjør hver gang vi møtes til våre gudstjenester. Det vil si: holde oss til den liturgien vi følger når vi kommer sammen. Det har vist seg at de som deltar kommer gradvis inn i denne liturgien, og kjenner at dens språk etter hvert blir deres eget. Gjentagelsens hemmelighet er en hemmelighet!

* Kristi himmelfartskapellet og Øvre Strømstad bønnetun er et sted for stillhet og bønn, ikke et sted for teologiske diskusjoner. Vi bestreber oss på å leve i fred og enhet med alle som bekjenner troen på Jesus som Frelser og Herre.

* Helt siden begynnelsen har vi velsignet alle som kommer inn døra i kapellet med korstegnet. Alle som deltar i gudstjenesten får tilbud om å bli salvet og bedt for. Det er velsignelsen de lyser over alle som kommer inn i kapellet i Wales. Og det er når de velsigner de som kommer at de ser de mest forunderlige bønnesvarene - også de mange helbredelsene - som også vi har vært vitne til i Kristi himmelfartskapellet.

Vi vil fortsette å arbeide slik Herren har vist oss, og vi ber om å få være trofaste i vårt kall.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: