fredag, august 19, 2016

Tilbaketrukkethet som renser

"En av årsakene til at tilbaketrukkethet er en så betydningsfull del av det åndelige livet er at det hjelper oss til å holde oppmerksomheten rettet mot Gud. I tilbaketrukketheten får vi ikke menneskers berømmelse, beundring, støtte eller oppmuntring. I tilbaketrukketheten må vi gå til Gud med sorgen og gleden i tillit til at Han gir oss det vi mest i behov av.

I vår tid finnes det en tendens til å unngå tilbaketrukketheten. Vi vil bli sett og bekreftet. Vi vil stå til tjeneste for andre og påvirke utviklingen. 

Men når vi blir synlige og populære blir vi avhengig av mennesker og deres gjensvar. Da mister vi lett kontakten med Gud, som er selve kilden. Tilbaketrukketheten renser. I tilbaketrukketheten finner vi vårt sanne jeg."

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: