tirsdag, august 02, 2016

Du legger ned i oss et gjenskinn av ditt ansikt

"Dette er en evangeliets revolusjon i våre liv: at Kristus kommer til oss ved Den Hellige Ånd og trenger igjennom selv de mest motsigelsesfulle kreftene i oss, de som vår vilje har liten innflytelse over. Han legger ned i oss et gjenskinn av sitt ansikt og forvandler det i oss som vi kjenner uro ved.

Hellige Ånd,
Du puster på det som er skjørt.
Du tenner en flamme av levende barmhjertighet
og kjærlighet i oss,
en flamme som, enda den er dekket av aske,
ennå gløder i vårt indre.
Og så kan angsten og natten i vårt hjerte,
gjennom Deg bli til en soloppgang,
en begynnelse på et nytt liv."

Bror Roger av Taize (bildet), 1915-2005, i boken: "I alle ting en stille glede", Verbum forlag, side 118.

Ingen kommentarer: