fredag, august 26, 2016

USA: Tar imot 9.077 muslimer og 47 kristne fra Syria

Den amerikanske administrasjonen har satt seg som mål å ta imot 10.000 syriske flyktninger. De er bare dager fra å nå dette målet.

Så langt viser det seg at 9.077 muslimer har fått asyl, mens kun 47 kristne og Yesidier har fått innvilget asyl. Årsaken til dette er at både kristne og Yesidier har nektet å la seg registrere av FN i frykt for represalier fra andre flyktninger som oppholder seg i flyktningeleirene de har oppholdt seg i.

Dette viser hvor sårbare kristne er overalt. Kristne er ofte i skvis mellom ulike grupper, og blir etter hvert nærmest for en pariakaste å regne. Det gjelder konflikter en rekke steder i verden, og det gjelder ikke minst i muslimske land. Kristne som i dag oppholder seg i flyktningeleire forteller om overgrep fra muslimer i samme leir, og kristne i asylmottak selv her i Norge forteller om hvor utrygge de kjenner seg.

La oss be for alle kristne som flykter fra terror og krig.

Ingen kommentarer: